Tarihi Hacı Hamit Bey Konağı


Hacı Hamit Bey Konağı;

Haci Hamit Bey Konağı, Abdulfettah bey tarafından kesme taştan döneminin
mühendislik harikası olarak; üç katlı olarak yapılmıştır. Oğlu Sadullah beye
geçen konak daha sonra Hacı Hamit beye geçmiş ve günümüzde “Hacı Hamit Bey Konağı” olarak anılmaktadır. NEDEN BEY :

Yörede ovada geniş arazilere sahip olanlara ağa, kırsal kesimde ise evini otel gibi herkese açanlara da bey denir. Beylerin evlerinde ve sofralarında misafir eksik olmaz

.

Yoruma kapalı.